Body Parts

Head - ho we se

Listen

Ears - ho ti ki wi le

Listen

Eyes - ho se ke sa ko

Listen

Mouth - ho to ne

Listen

Teeth - ho we pe ti le we

Listen

Hand - ho la ge

Listen

Hands - ho la gi le

Listen

Foot - ho fa ge

Listen

Hair - ho we la fi

Listen

Leg - ho ki ge

Listen

Legs - ho ki ti le le we

Listen

Heart - ho ta he

Listen
Back to General page